Adres

Stichting VPSG
Nieuwe Groenmarkt 8
2011 TW Haarlem

Contact

t. 023-5328222
e. info@vpsg.nl
www.vpsg.nl

BLOG VPSG: https://praaterover.vpsg.nl  OP zoek naar zingevende woorden en beelden bij de verwerking van seksueel geweld

Openingstijden

Aanwezig op dinsdag en woensdag van 10.00 tot 16.00 uur in Haarlem.
Bij afwezigheid kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Financieel

NL81 TRIO 0212265717

Klachten? Neem contact met ons op of met onze vertrouwenspersoon

De counselors, de coördinator en het bestuur van de VPSG doen hun uiterste best voor u. Soms gaat er helaas toch iets mis. Bent u ontevreden met het contact met de VPSG, of vindt u dat er iets gebeurt dat niet door de beugel kan (zoals bijvoorbeeld racisme, kwetsende opmerkingen of grensoverschrijdend gedrag)? Bespreek het met de counselor zelf of neem contact op met de coördinator of het bestuur van de VPSG via een mail aan info@vpsg.nl. Vindt u dat lastig of krijgt u geen gehoor: dan kunt u contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon, Anoushka Boet. Zij staat onafhankelijk van de VPSG en gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie. Zij is te bereiken via info@ab-coacht.nl.

Route