dr. Anke Bisschops is supervisor, pastoraal psycholoog en docent. Expert rond het thema seksueel (kinder)misbruik in de katholieke kerk

prof. dr. Ruard Ganzevoort, Hoogleraar Praktische Theologie en senator voor Groen Links in de Eerste Kamer

mr. J.J.M. (Judith) Uitermark, rechter in de rechtbank Noord-Holland

drs. Jos Wienen is burgemeester van de gemeente Haarlem