dr. Anke Bisschops is supervisor, pastoraal psycholoog en docent. Expert rond het thema seksueel (kinder)misbruik in de katholieke kerk

ds. Karin van den Broeke is predikante en voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland

prof. dr. Ruard Ganzevoort, Hoogleraar Praktische Theologie en senator voor Groen Links in de Eerste Kamer

mr. J.J.M (Judith) Uitermark, rechter in de rechtbank Noord-Holland

mr. Bernt Schneiders is burgemeester van de gemeente Haarlem