De medewerksters van de VPSG hebben veel ervaring met het scholen en trainen van pastores en vrijwilligers in kerken. Onderstaand is een kleine greep uit ons aanbod. Het liefst maken wij scholingen op maat. Wilt u aandacht besteden aan het thema seksueel misbruik? Bel of mail ons om de mogelijkheden te bespreken.

 

Het geheim van mijn vader

Film met gesprek

Marlies Bosma maakte een korte film waarin ze het gesprek aangaat met haar vader over zijn incestverleden. De documentaire laat de littekens zien van het slachtoffer maar ook de weerslag ervan op het familieleven gezien door de ogen van de dochter. De film is heel geschikt om met een groep te bekijken en het effect van zwijgen over misbruik te zien en te bespreken.Wilt u een avond/ochtend/middag in uw gemeente of parochie organiseren over seksueel misbruik en de gevolgen? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u helpen met de organisatie, informatieverstrekking en gespreksleiding. Contact: info@vpsg.nl of telefonisch 023-5328222 ( op dinsdag en woensdag van 10 - 16 uur)

 

Seksualiteit: Praat erover !

Lichamelijkheid en seksualiteit ter sprake brengen in de kerken.

Krijgen jongeren en volwassen binnen hun eigen geloofsgemeenschap de ruimte om te praten over gevoelige onderwerpen als lichamelijkheid en seksualiteit? En als je daarover in gesprek wilt gaan, hoe pak je dat aan?

De publicatie Seksualiteit: Praat erover! verschijnt als werkboekje. De gedachten en ervaringen die in dit boekje verzameld zijn kunnen helpen bij het leren spreken over lichamelijkheid en seksualiteit.

De artikelen en ervaringsverhalen inspireren om in de praktijk zelf aan het werk te gaan om allerlei kanten van lichamelijkheid en seksualiteit te bespreken.

Organiseer bijvoorbeeld eens een thema-avond, gespreksgroep of viering/kerkdienst waarin dit thema aan de orde komt. Of neem eens in het kader van een bijeenkomst of vergadering een uur voor dit onderwerp.

De werkvormen in dit boekje nodigen uit om op een speelse manier de vele facetten van dit onderwerp te ontdekken.

 

Wat kan de VPSG voor u betekenen?

De VPSG is u graag behulpzaam wanneer u seksualiteit en lichamelijkheid aan de orde wilt stellen. Dat kan op diverse manieren.

De VPSG kan lezingen, thema-avonden en gespreksgroepen verzorgen met het werkboekje als uitgangspunt.

Een mogelijkheid is ook dat iemand van de VPSG u een activiteit helpt voorbereiden of zowel voorbereiden als uitvoeren. Daarbij kan het gaan om een cursusavond, een leerhuis, een werkgroep of een viering. In overleg kunnen wij maatwerk leveren.