Dit jaar verloopt de fondswerving dramatisch. De VPSG leeft van giften en donaties en die zijn in het algemeen allemaal net wat minder. Ook willen fondsen liever startende organisaties steunen. In 2015 bestaan we 30 jaar, dat is niet startend meer maar, helaas, nog wel nodig! Ook horen we dat er zoveel aandacht is voor seksueel misbruik en kerken in de media dat we waarschijnlijk wel heel gemakkelijk geld zullen kunnen werven. Niets blijkt minder waar; het lijkt er eerder op dat er een verzadigingspunt bereikt is rond de problematiek van seksueel misbruik. Nu weer eens iets anders!

Onze boekhouder luidde op basis van negen maanden de noodklok:  wij stevenen af op een fiks tekort van € 30.000  bij het einde van het jaar. Bestuur, medewerksters en betrokkenen hebben alle zeilen bijgezet om onze zaak onder de aandacht te brengen. Gelukkig hebben we inmiddels al  weer wat toezeggingen gekregen zodat we al € 20.000 binnen hebben. Fantastisch!! Maar het blijft zorgwekkend. We willen niet ons jubileumjaar ingaan met €10.000 in de rode cijfers. Help ons daarom met een gift, klein of groot, alles is welkom. We zijn in het verleden in leven gebleven met 'sympatientjes'..... Vele tientjes maken een sterke VPSG.

Ons werk gaat (vaak) niet over seksueel misbruik door pastores maar seksueel misbruik van kinderen in gezinssituaties waarbij wij volwassenen steunen in het een weg vinden met de verwerking, waarbij wij specifieke aandacht hebben voor zingevingsvragen.
Naar schatting worden zo'n 62.000 kinderen jaarlijks voor het eerst slachtoffer van een vorm van seksueel geweld. Dat constateert Corinne Detmeijer, Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. De daders zijn meestal man (98%) en bekenden van het kind. Ons werk is dus nog lang niet gedaan.

Wij hebben de deskundigheid, de passie en het uithoudingsvermogen om langzame, vertrouwenwekkende en helpende ondersteuning te bieden en willen dat graag blijven doen zoals we dat nu al bijna 30 jaar doen. HELP ONS!

Zie verder bij Steun ons.