We zijn geschokt door het overlijden van ons bestuurslid Niny van Oerle. We missen haar deskundigheid, precisie in regelzaken, betrokkenheid en levenslust.
Ze heeft ons veel gegeven en geleerd. Haar vele talenten zette ze in voor ons werk met grote bewogenheid.
Ze was een fijn mens, we zullen haar niet snel vergeten.