De VPSG is door het CBF, Centraal Bureau Fondsenwerving, aangemerkt als Erkend Goed Doel.
Dit betekent dat wij voldoen aan de eisen van het CBF ten aanzien van werkwijze, fondsenwerving, verslaglegging en transparantie. (Zie www.cbf.nl)
Het betekent ook dat uw gift aan de VPSG aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.

Certificaat