Tijdens de Vastentijd wordt in Fraterhuis Sint Joseph in de Bilt elk jaar een project gekozen waar voor geld wordt ingezameld. Dit jaar kozen de bewoonsters van de Graalbeweging als project de VPSG.
De banieren van de VPSG en een paneel met informatie over seksueel misbruik en het werk van de VPSG staan in de hal.  Elke zondag  wordt na de viering aandacht besteed aan het project.
Op 22 maart komt iemand van de VPSG het werk toelichten.