Alvast voor in de agenda voor 2019, twee nieuwe projecten:

Je eigen stem vinden
Het idee leeft al jaren bij de VPSG en nu doet zich de gelegenheid voor: om iets met zang te gaan doen in combinatie met lichaamswerk en spiritualiteit. Het komende najaar (2019) gaan we dat vormgeven in een aanbod van zeven woensdagochtenden in het Graalhuis in Utrecht, in samenwerking met Catrien Posthumus Meijes.
Om enig idee te krijgen over wat we gaan doen is er een pilot, een voorproefje op woensdag 20 maart 2019 van 10.00 – 12.15 uur.
De bedoeling is dat we gewoon gaan zingen, lekker zingen, klank maken, samen zingen en je eigen stem vinden en toevoegen. Daarnaast laten we ons leiden door (meditatie)oefeningen die geënt zijn op het Latifa-gebed. Dat is een levensgebed over zeven grondwoorden zoals bijv. bestaan, hopen, verlangen, loslaten. Meer info zoals over de locatie en de kosten volgen.

God en ik
Spiritualiteit als een hulpbron, om een ander perspectief te proeven, een andere kijk op jezelf en wat je is overkomen. Daarover gaat een nieuw (lichaamsbewust) aanbod van vier ochtenden in Utrecht, dat start op woensdag 22 mei 2019 in samenwerking met Riëtte Beurmanjer. Een aanbod met beweging/dans, meditatie en reflectie. De titel 'God en ik' geeft weer dat het hier gaat over een relatie, een relatie die niet vastligt maar verandert en zich vernieuwt. In die relatie klinken meerdere verhalen mee: je eigen verhaal en ervaring naast dat van anderen, en andere verhalen/liederen over God of het goddelijke/heilige. We verkennen in beweging wat houvast biedt of een opening geeft, wat levenskracht wakker roept. Dit aanbod omvat vier woensdagochtenden (22 en 29 mei, 5 en 12 juni van 10:00-12:15 uur). Meer info volgt via de website.