In het middagprogramma een workshop door VPSG-medewerksters Jeannette Deenik-Moolhuizen en Gezien van der Leest over project (on)breekbaar

(On)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht. Een samenwerkingsproject van VPSG (advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving) met kunstenaars. Woorden vinden voor ervaringen van gekwetst-zijn, bijvoorbeeld door seksueel misbruik is moeilijk. In een proces van beeldend werken kunnen we op het spoor komen van kwetsbaarheid én kracht waar elk mens ervaring mee heeft. Wij doen dat door na te denken over binnen- en buitenkant, open-dicht, ruimte en begrenzing. Vanuit dit proces vullen we samen kistjes (of zijn het altaartjes of koffertjes?) met beelden. In de workshop laten we het komen tot het project en verschillende mogelijkheden van werken in het project zien. Zie www.vpsg.nl www.onbreekbaar.nl

Bekijk het hele Symposiumprogramma