Studiemiddag voor theologen over vergeving op 27 oktober 2015

met Hanneke Meulink-Korf

Is vergeven verplicht, een morele imperatief? Zeventig maal zeven maal...

Veel slachtoffers van seksueel misbruik lijden onder het idee dat zij op enig moment degene die hen heeft misbruikt wel moeten vergeven. Maar kan dat eigenlijk wel als je geweld is aangedaan? Voor wie is vergeven heilzaam? Is vergeven een van de grondregels van de kerken? Of van de bijbel?

Op deze middag verkennen we met elkaar het begrip vergeving en de vragen die dat oproept. Welke relatie is er tussen het vergeven van zonden door God en vergeven van mens tot mens? We kijken naar voorwaarden voor vergeving en alternatieven. We onderzoeken mogelijkheden voor pastoraal handelen. Na een inleidend verhaal gaan we daarover met elkaar in gesprek.

Spreker: dr.Hanneke Meulink-Korf (em. docent praktische theologie)

Gespreksleiding: Judith van der Werf en Jeannette Deenik-Moolhuizen (VPSG)

Tijd: dinsdag 27 oktober 2015 van 13.30 tot 16.00 uur

Plaats: Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam (loopafstand CS)

Kosten: € 10 tevoren via bank op rekening VPSG of ter plekke te betalen

Aanmelden voor21 oktober j.deenik@vpsg.nl of j.vanderwerf@vpsg.nl