Een studiemiddag voor  theologen over de lezing van Dr. Hanneke Meulink-Korf over "Schaamte".

Schaamte is een veel voorkomend gevoel bij slachtoffers van seksueel misbruik. Schaamte om wat hen is aangedaan, schaamte om wie ze zijn of geworden zijn.

Voor buitenstaanders lijkt dat onlogisch: het zijn toch niet de slachtoffers die reden hebben tot schaamte? Maar ook mensen die op een andere manier slachtoffer zijn geworden, zoals oorlogsslachtoffers, kennen die schaamte.

Op deze studiemiddag willen we proberen deze schaamte te peilen en theologisch te doordenken. We onderzoeken hoe schaamte zich verhoudt tot schuld, hoe schaamte voorbij te komen, en wat dat betekent voor de pastorale – of counselingpraktijk. We sluiten aan bij de lezing die Hanneke Meulink-Korf ( em. docente praktische theologie) in oktober 2014 hield: Schaamte, een teer punt in een kostbaar leven. (zie www.vpsg.nl). Zij zal het gesprek kort inleiden.

Begeleiding: Judith van der Werf en Jeannette Deenik-Moolhuizen (VPSG)

Datum: dinsdag 10 maart 2015, 13.30 – 16.00 uur

Plaats: Dominicuskerk, Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam

Kosten: € 10 ( voor wie dat geen bezwaar is), ter plekke te betalen

Opgave: j.deenik@vpsg.nl ; j.vanderwerf@vpsg.nl of 023-53282222

Lees het artikel