Een interessante studiemiddag over godsbeelden en seksueel msibruik naar aanleiding van de promotie van Adriana Balk-van Rossum: De rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring

Programma

13.30 - 13.45 Introductie door dagvoorzitter , prof. dr. Heleen Zorgdrager, hoogleraar systematische theologie PThU

13.45 - 14.30 Lezing Godsbeelden bij incest door dr. Adriana Balk- Van Rossum

14.30 - 14.45 Gelegenheid voor het stellen van vragen

14.45 - 15.00 Pauze

15.00 - 16.30 Workshops

16.30 - 17.00 Plenaire afsluiting o.l.v. Heleen Zorgdrager en een slotwoord door prof. dr. Ruard Ganzevoort, decaan facultieit godgeleerdheid VU

17.00 Napraten met een drankje

Lees hier de folder voor informatie over  de diverse workshops

Voor direct opgeven: www.pthu.nl/actueel/agenda/!/31972/studiemiddaggodsbeelden-en-seksueelmisbruik