Studiemiddag voor theologen op 15 november naar aanleiding van het herfstnummer van Contextuele Berichten 2016 over seksueel misbruik.

Seksueel misbruik komt veel vaker voor dan we denken. Dat betekent dat er in elke parochie of gemeente een aantal mensen zijn die zulke ervaringen met zich meedragen.

Soms weet je dat als pastor, maar geregeld ook niet.

Op deze studiemiddag willen we nagaan hoe we als pastores zo kunnen luisteren dat vrouwen en mannen met misbruikervaringen met hun verhaal naar buiten durven en kunnen komen. Vragen als: Hoe luisteren we, hoe verstaan we wat we horen? Wat is mijn pastorale benadering? Hoe kan ik verder komen met mijn eigen professionele rol?

We doen dat aan de hand van twee artikelen uit het herfstnummer van Contextuele Berichten, namelijk de casus uit de spreekkamer van de VPSG met de bespreking en het interview met pastoraal counselor Marthe Link die ook aanwezig zal zijn. En er is tijd voor vragen en gesprek.

Tijd: dinsdag 15 november 2016, 14.00 – 16.30 uur, (inloop vanaf 13.30 uur)

Plaats: Graalhuis, Nieuwegracht 51, 3512 LE Utrecht

Kosten: €15, -. Heeft u het blad Contextuele Berichten nog niet, betaalt u dan €7,50 meer en u krijgt het thuisgestuurd.

Leiding: Judith van der Werf en Jeannette Deenik-Moolhuizen (pastores en beiden werkzaam bij de VPSG)

Info en opgave vóór 11 november: j.vanderwerf@vpsg.nl, of 023-5328222.