Ieder mens heeft een eigen persoonlijke ruimte met grenzen die om respect vragen. Op deze dag gaan we samen op zoek naar de grenzen van onze eigen ruimte. We oefenen om ons meer bewust te worden van hoe we aanwezig zijn en onszelf beschermen.

Grensbewustzijn: over de ruimte die je inneemt om jij te kunnen zijn

Op 2 juni 2018 van 10.00-16.00 in het Graalhuis, Nieuwe Gracht 51 te Utrecht

Deze dag wordt begeleid door Marjoleine Vosselman & Judith van der Werf (counselors VPSG)

We werken met verschillende creatieve en meditatieve vormen.

Kosten voor deelname zijn € 15,- inclusief thee/koffie en een lunch.

Aanmelden kan via email info@vpsg.nl of telefonisch 023-5328222

Folder