Op 3 december 2017 neemt Marina Slot afscheid als voorganger van de Oecumenische Basisgemeente De DUIF, Prinsengracht 756, Amsterdam

Thema:  'Vrede ons gegeven'

"Vrede en herstel van verstoorde verhoudingen is van levensbelang

voor ons. In het klein, in onze familie of stad is het

al moeilijk, laat staan in de wereld. We geven vandaag

de vredesduif aan iemand die al jaren werkt aan herstel".

 De Vredesvlucht wordt gegeven aan Jeannette Deenik-Moolhuizen voor haar werk voor de VPSG

Aanvang 10.30

Van harte welkom!

www.deduif.net