"Hebben jullie ook een groep waarin je kunt praten over geloofstaal?", vroeg iemand. "Door mijn ervaringen ben ik op zoek naar eigen taal, een herijking van oude geloofswoorden. Veel van die oude woorden spreken niet meer, ze zeggen me niets meer of ze zijn vervuild geraakt. Met welke woorden kan ik verder? Hoe vind ik wat voor mij belangrijk is? Hoe kunnen anderen voor mij en ik voor anderen daarin behulpzaam zijn?"

Als je deze vragen herkent en wilt deelnemen aan zo'n groep, meld je dan bij Maddy de Bruin en/of Judith van der Werf via info@vpsg.nl. Wij inventariseren de vragen en wensen van eventuele deelnemers en leggen de contacten. Op de website komt steeds een update van de stand van zaken.
We stellen ons voor dat de groep op een centraal punt start, bijv. in Utrecht, en een aantal keren bij elkaar komt, afhankelijk van de vraag van de deelnemers.