Ons eerste werkschrift in de reeks: 'Ik ga door – werken aan
zingeving na seksueel misbruik is uit. Het thema van dit werkschrift is 'Schaamte & Schuld'.

Het werkschrift is bedoeld voor iedereen die meer grip wil krijgen op
zingeving na seksueel misbruik, in het bijzonder op de omgang met
schaamte en schuld.

Als je een misbruikverleden hebt, kun je verstrikt raken, gevangen
zelfs, in nare overtuigingen over jezelf en in herinneringen of
moeilijke emoties. De oefeningen in dit schrift kunnen helpen om daar
lucht in te blazen, om begrip en mildheid te krijgen voor alles wat je
ervaart en wat meer leefruimte te krijgen.

In onze individuele begeleidingstrajecten en in ons groepswerk hebben
wij in de afgelopen 35 jaar veel ervaring opgedaan en werkvormen
ontwikkeld die behulpzaam bleken voor mensen.

Dit werkschrift kan gebruikt worden voor een individueel traject maar kan ook helpen in een begeleidingstraject waarbij je ondersteuning krijgt van een counselor, therapeut of pastor

Auteur is Marjoleine Vosselman, psychologe en auteur.
Zij was van mei 2017 tot mei 2019 levensbeschouwelijk counselor bij
Stichting VPSG.

Het werkschrift 'Schaamte en Schuld' is te bestellen via info@vpsg.nl
Kosten zijn € 8 per schrift. Als het schrift verstuurd moet worden komen er € 3,64 bij aan portokosten.
Het bedrag kan overgemaakt worden op NL81 TRIO 0212 2657 17 tnv VPSG Haarlem ovv Werkschrift

Op dinsdag 7 april en woensdag 8 april zijn er twee trainingen om met het schrift te werken.
Op 7 april voor mensen die individueel met het schrift willen gaan werken maar de start samen met lotgenoten en begeleiding willen doen.
Op 8 april is de training voor begeleiders, therapeuten, pastores die willen weten hoe het schrift werkt met aandachtspunten voor de begeleiding.
Beide trainingen worden gegeven in het Graalhuis in Utrecht, Nieuwegracht 51 van 13.30 – 16 uur.
Opgeven via info@vpsg.nl