In een inspirerende  en warme  viering in Oecumenische Basisgemeente De Duif nam gekozen voorgangster Marina Slot afscheid.
Zij mocht een "Vredesvlucht", een houten speld van een vredesduif uitreiken aan iemand die werkt aan herstel. Werkt aan vrede in het groot of in het klein.
Jeannette Deenik-Moolhuizen kreeg de duif opgespeld vanwege haar werk bij de VPSG.
In haar dankwoordje noemt Jeannette de mensen die te maken krijgen met seksueel geweld de echte helden. Zij doen hun mond open en spreken over wat hen is aangedaan. Tegen alle dreigementen in zoeken zij hulp en moeten een weg vinden door het leven. Een enorme klus.

Met Jeannette stond het werk van de VPSG in de spotlights. Na de viering waren er veel gesprekken over ervaring met seksueel geweld.