Geachte mevrouw, meneer,

En weer is het december.. Advent in de christelijke traditie.

.. Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig zicht is..
Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je iets van God verwacht:

.. een wereld waar meer Licht is!

We kijken terug op een jaar waarin weer veel gebeurde. We zagen allerlei lichtpuntjes:
Thuiswerken lukte steeds beter, dankzij technische aanpassingen en nieuwe vaardigheden.
Mensen met een hulpvraag wisten ons te vinden en het luisterende oor bleek ook digitaal te werken. Het online samenwerkingsproject met de Hogeschool Ede trok veel belangstellenden. Het werkschrift 'Schuld en Schaamte' begon haar weg te vinden.
De re-integratie van medewerkster Lianne Cluistra verliep voorspoedig. In Anne-Claire Mulder begroetten we enthousiast een nieuw en kundig bestuurslid. De financiën zagen er veelbelovend uit, mede door enkele meerjaren toezeggingen.

Onze nieuw gevonden balans kreeg ook weer te maken met allerlei ontregeling: Lianne koos voor een nieuw perspectief in de jeugdzorg. Willemien Ruygrok en Henneke Berkhout legden om verschillende redenen hun functie als bestuurslid neer. We namen afscheid, dankbaar voor hun bijdragen aan deze kleine idealistische organisatie.
De vacatures roepen fundamentele vragen op naar de voortgangsmogelijkheden van de VPSG. Niet voor het eerst natuurlijk, maar wel onontkoombaar.

Terwijl de doelstelling staat en de doelgroep zal blijven, vragen we ons af wat er nodig is om de komende jaren steun en advies te kunnen blijven geven.
Een belangrijk ijkpunt hierbij is trouw aan de mensen met ervaring van seksueel misbruik die een beroep op ons doen en moeten kunnen doen.
We voelen ons schatplichtig aan onze voormoeders die het taboe doorbraken. We zien het belang van onze expertise als het gaat om geloof en zingeving bij traumaverwerking.
En willen graag vanuit een verantwoord vertrouwen naar de toekomst toe keuzes maken.

We zoeken dus nieuwe bestuursleden die daarover mee willen denken. Om de organisatie tegen het licht te houden en eigentijds en 'out of the box' naar mogelijkheden te zoeken.
Heeft u daar vanuit uw betrokkenheid gedachten over: laat het ons weten.

De VPSG uit balans? Voorlopig oefenen we ons in balanceren, als levenskunst. Met de inspiratie en de inzichten die onze bezinning oplevert hopen we aan een toekomstbestendige organisatie te kunnen bouwen.

Voor nu informeren we u graag met deze nieuwsbrief en danken we u hartelijk voor uw bemoedigende betrokkenheid.

Namens de VPSG,
Fieke Klaver, voorzitter