De Protestantse Theologische Universiteit (PThU), Stichting VPSG- advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld en zingeving en SMPR- meldpunt seksueel misbruik in de kerk, organiseren op 26 november 2018 een themamiddag over vergeving na seksueel misbruik.
Voor: pastores, geestelijk verzorgers, studenten en docenten van opleidingen theologie en pastorale begeleiding, ervaringsdeskundigen en overige belangstellenden.

Locatie: PThU Amsterdam (Boelelaan 1105), vleugel E, 1e verdieping
Tijd: 13:30 – 17:30

Met lezingen en workshops

Voor meer informatie: zie de folder

 Opgeven: https://www.pthu.nl/actueel/agenda/!/1103/themamiddag-vergeving-na-seksu...