De PThU en de VPSG organiseren samen een studiemiddag over het thema Godsbeelden en Seksueel misbruik. Dit naar aanleiding van het verschijnen van de dissertatie van Adriana W Balk-van Rossum: De rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring (maart 2017).

Programma:

13.00-13.30 Inlopen en registratie
13.30-13.45 Opening door dagvoorzitter, Dr Anne-Claire Mulder, Universitair docente vrouwen- en genderstudies Theologie en stagedocente aan de PTHU
13.45-14.30 Lezing Godsbeelden bij incest
14.30-14.45 Gelegenheid tot vragenstellen
14.45-15.00 Pauze
15.00-16.30 Workshops
16.30-17.00 Plenaire afsluiting met delen van hoogtepunten uit de workshops o.l.v Anne-Claire Mulder
17.00 Borrel

Workshop 1: Verder praten over het onderzoek

In deze workshop is er gelegenheid uitgebreid in te gaan op de bevindingen van het gepresenteerde onderzoek. Verder denken we, aan de hand van de ervaringen van de vrouwen uit de onderzoeksgroep, met elkaar na over hoe wij
als christelijke gemeente helend aanwezig kunnen zijn voor vrouwen die incest ervaren hebben.
Met: dr. Adriana Balk- van Rossum

Workshop 2: Uit de praktijk van de spreekkamer van de VPSG; bespreekbaar maken van heilzame/onheilzame godsbeelden

In deze workshop gaan we aan de slag met zingevende gespreksvoering over seksueel misbruik en godsbeelden. We belichten vanuit de deskundigheid van de VPSG concrete gesprekssituaties en reflecteren op wat dat bij onszelf als professionals teweeg brengt. Vervolgens verkennen we hoe we kunnen ondersteunen bij het zoeken naar godsbeelden die helpend zijn.
Met: drs. Marjoleine Vosselman,levensbeschouwelijk counselor bij Stichting VPSG, advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving met behulp van trainingsacteur Marieke van den Houten van 'Kom op verhaal'.

Workshop 3: Waardigheid doorstroomt en omhult je. Beeld van God ben je. Over vrouwen als waardigheidsbekleedster en beeld van God

In deze workshop verkennen we de werking van het woord 'waardigheidsbekleedster'. Welke beelden, ideeën, (lichaams)houdingen roept het op? Kleurt het de verhouding tot de ander? Past het in de praktijk van de zingevende gespreksvoering?
Met dr Anne-Claire Mulder, Universitair Docenten Vrouwen- en genderstudies Theologie en Stagedocente aan de PTHU.

Workshop 4: Verkenning op de drempel. Godsbeelden in beweging

Als mensen gaan vertellen over misbruikervaringen in hun jeugd, komt geregeld de vraag langs: 'Waar was Hij?', 'Hoe kan het dat God dit toelaat?' Een antwoord is er niet zomaar, het is eerder een zoektocht naar wat verder helpt. Dat proces van je verhouden met het (geloofs)verleden verloopt niet eenduidig. Terwijl de een afscheid neemt van het traditionele Godsbeeld, is voor de ander de traditie juist een houvast voor de toekomst. In deze workshop verkennen we of er (gods)beelden zijn die aansluiten bij en erkennen wat is, beelden die levenskracht symboliseren of een onverwachte opening bieden. We doen dat met behulp van meditatieve werkvormen.
Met: ds. Judith van der Werf, levensbeschouwelijk counselor en drs. Gezien van der Leest, coördinator bij Stichting VPSG, advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving.

Aanmelden:
Wilt u zich aanmelden? De folder is nog niet klaar. Meldt u zich aan bij de VPSG (info@vpsg.nl) en wij sturen u z.s.m. het aanmeldingsformulier toe.