Studiemiddag Godsbeelden en seksueel misbruik op woensdag 22 november, 13.30 – 17.30 uur, PThU, locatie Amsterdam E-vleugel, 1e verdieping, zaal 1E 24, , De Boelelaan 1105 (VU gebouw), 1081 HV Amsterdam

In maart 2017 promoveerde Adriana W. Balk- van Rossum aan de VU op het proefschrift De rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring. Naar aanleiding van het verschijnen van haar boek organiseren wij op 22 november 2017 een studiemiddag over godsbeelden en seksueel geweld.

De studiemiddag is voor pastores, geestelijk verzorgers, studenten, opleiders en belangstellenden.

Het programma begint om 13.30 uur met een introductie gevolgd door een lezing door dr. Adriana Balk-van Rossum over Godsbeelden bij incest. Er is gelegenheid om vragen te stellen.
Na de pauze kan men kiezen uit vijf workshops (15.00 – 16.30 uur):

Workshop 1: Verder praten over het onderzoek
Met: dr. Adriana Balk- van Rossum

Workshop 2: Uit de praktijk van de spreekkamer van de VPSG; bespreekbaar maken van heilzame/onheilzame godsbeelden
Met: ds. Judith van der Werf en drs. Marjoleine Vosselman. Beiden zijn levensbeschouwelijk counselor bij Stichting VPSG, advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving.

Workshop 3: Godsbeelden zijn mensbeelden, dus Godsbeelden zijn ook vrouwbeelden. Zou je zeggen...
Met:dr. Anne-Claire Mulder. Zij is Universitair Docente vrouwen- en genderstudies theologie en stagedocente aan de Protestantse Theologische Universiteit, locatie Groningen. Op dit moment houdt zij zich vooral bezig met het thema religieuze autoriteit. Daarnaast denkt ze na over de relatie tussen vrouwbeelden en Godsbeelden en over thema's als goddelijk worden of het goddelijke belichamen.

Workshop 4: Vergeven?
Met: Emsi Hansen- Couturier, predikant-in-opleiding aan de PThU Amsterdam (jaar 3 van de master Gemeentepredikant)

Workshop 5: Trauma, macht, godsbeeld
Met: Remy Jacobs (1969) is priester, geestelijk verzorger, dichter. Hij speelde in de voorstelling "Als ik de liefde niet heb" met Marjolijn van Heemstra zijn eigen autobiografische rol en vertelde zijn verhaal. In zijn onderzoek staat telkens de verbinding centraal tussen de kwetsbaarheid van mensen en de effecten van gezond geloof.

Vanaf 16.30 uur is er een plenaire afsluiting met prof. dr. Heleen Zorgdrager, hoogleraar systematische theologie PThU en een slotwoord door prof. dr. Ruard Ganzevoort, decaan faculteit godgeleerdheid VU
Vanaf 17 uur napraten met een drankje.

Deze studiemiddag wordt georganiseerd door PThU (Protestantse Theologische Universiteit), VU (faculteit godgeleerdheid) en Stichting VPSG (advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving)

Kosten: € 5 voor studenten, € 12,50 overigen

Alle informatie in de folder

 Voor direct aanmelden: www.pthu.nl/actueel/agenda/!/31972/studiemiddaggodsbeelden-en-seksueelmisbruik