Samen door de woestijn – pastorale wegen naar heelwording na seksueel misbruik

Seksueel misbruik verandert je voor het leven. Heel veel mensen hebben hiermee te maken: één op de drie vrouwen en één op de vijf mannen heeft seksueel geweld ervaren in onze samenleving. De #MeToo beweging heeft ons hier nog bewuster van gemaakt. Wat betekent dat nu in de pastorale praktijk?
Op deze studiemiddag verbinden we deze ervaring van pastoranten met het bevrijdingsverhaal uit Exodus. Op de uittocht uit het slavenbestaan in Egypte volgt niet direct de intocht in het beloofde goede land. De weg gaat door onherbergzaam gebied. Het volk wordt belaagd door vijanden van buiten en van binnen. Het is een worsteling om het leven te leren met enkel een visioen voor ogen. En toch, midden in de woestijn, op de plek van overleven, is er leven, volop en voluit.
In hoeverre helpt het verhaal van de tocht door de woestijn om de ervaring van seksueel misbruik beter te begrijpen? Hoe zien pastorale wegen naar heelwording eruit? Hoe kunnen we de stap zetten van bewustwording van een probleem naar echte verandering? Hoe kunnen we reisgenoten van elkaar zijn?
In een lezing met aansluitend een workshop naar keuze verkennen we deze vragen en mogelijke antwoorden met elkaar.
Een studiemiddag voor: pastores, geestelijk verzorgers, opleiders, vertrouwenspersonen, kerkelijk werkers, studenten en overige mensen die zich betrokken weten bij deze thematiek.
De middag heeft een pastorale insteek. Aan deze dag werken mee: theoloog en counselor Judith van der Werf, theoloog en counselor Mirjam Visser-Fuchs, dr. Anne-Claire Mulder, dr. Riëtte Beurmanjer, priester en geestelijk verzorger Remy Jacobs, ds. Alexander Veerman, ds. Janneke Nijboer en dr. Theo Hettema.
Programma
13:00 – 13:30 Inloop en registratie
13:30 – 13:45 Opening
13:45 – 14:30 Lezing VPSG: "Zien, soms even; over leven in de woestijn"
14:45 – 16:00 Workshop
16:15 – 17:00 Plenaire afsluiting
17:00 – 17:30 Borrel
Tijdens het middagprogramma kunt u een workshop volgen. U kunt kiezen uit: (uw voorkeur bij aanmelding opgeven, vol = vol)
Workshop 1: Een tijdreis door de woestijn – waar zijn de oases?
door Remy Jacobs
In deze workshop gaat Remy Jacobs aan de hand van een onverwacht Bijbelverhaal met u op zoek naar de oases van rust en verkwikking nadat misbruikslachtoffers hun verhaal hebben gedaan. Welke mensen doen ertoe? Wat is de rol van zwijgen en spreken? Welke erkenning is noodzakelijk voor verzoening en welke effecten kan genoegdoening hebben op het proces van verzoening? "
Remy Jacobs (1969) is priester, geestelijk verzorger, dichter en acteur. In oktober 2019 vindt een try out plaats voor zijn eerste monoloog over macht, misbruik, #Metoo, offer en kind. In zijn onderzoek staat telkens de verbinding centraal tussen de kwetsbaarheid van mensen en de effecten van gezond geloof.

Workshop 2: De kerk als veilige ruimte
door Theo Hettema en Janneke Nijboer
Hoe kan de kerk een veilige ruimte zijn voor slachtoffers van seksueel misbruik? Dat heeft een projectgroep van het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in 2018 gevraagd aan vijftien slachtoffers. In deze workshop luisteren we naar hun hartenkreten en aanbevelingen, we delen wat dat ons doet en brainstormen hoe we op hun verlangen kunnen inspelen om te werken aan kerkelijke gemeenten die een veilige ruimte zijn.

Workshop 3: Als de bron bitter is ...
door Alexander Veerman
Mara. Bitter water. Giftig, niet te drinken. Misschien is geen bron beter dan een bittere bron. Als je je weg zoekt in de woestijn, is het verlangen naar een verkwikkende en verfrissende oase groot. De liturgie, de viering, een gesprekgroep, de kerkelijke gemeente zou zo'n oase kunnen zijn. Helaas vertellen teveel mensen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik of huiselijk geweld, dat deze bronnen bitter zijn. Juist in de liturgie en in de kerkelijke gemeente lopen ze tegen teleurstellingen en nieuwe pijn aan.
Wat maakt onze bronnen bitter? Waar vinden we het hout dat het water weer zoet maakt?
In deze workshop verkennen we in de eerste plaats waar kerkelijke taal, rituelen en Bijbelverhalen mensen kunnen beschadigen. In de tweede plaats zoeken we naar de heilzame en transformerende kracht van Bijbel, kerktaal en de kerkelijke gemeente.

Workshop 4: Behoed de tussenruimte tussen het 'ik' en de ander(en)
door Anne-Claire Mulder
Hoe respecteer je het andere van de ander in een gesprek, in een groep? Op welke manier behoed je je eigen ruimte, blijf je je bewust van jezelf in een gesprek, in een groep?
In deze workshop wordt deze vraag onderzocht aan de hand van het begrip 'tussenruimte'. Als je in een groep zit met anderen is er vaak letterlijk tussenruimte tussen de één en de ander. Maar 'tussenruimte' kan je ook figuurlijk opvatten als de ruimte die ontstaat doordat 'ik' en 'jij' van elkaar verschillen.
Tijdens en na de inleiding over het begrip tussenruimte en de manier waarop die tot stand komt in de ontmoeting, wordt op verschillende manieren – met handen, in loop oefeningen - geëxperimenteerd met het waarnemen van deze tussenruimte tussen de één en de ander.

Workshop 5: Lief Lijf? Is een positieve lichaamsbeleving mogelijk na seksueel misbruik?
door Riëtte Beurmanjer
In Resurrecting Wounds, Living in the Afterlife of Trauma beschrijft Shelly Rambo twee valkuilen als het gaat om leven met een trauma: Stoer doen alsof er niets aan de hand is en vasthouden aan het gevoel gekwetst te zijn. Het verhaal van de ontmoeting tussen Thomas en de gewonde, opgestane Jezus roept bij haar de vraag op of er andere mogelijkheden zijn. Biedt haar zoektocht aanknopingspunten voor het zoeken naar een positieve lichaamsbeleving na seksueel misbruik? Dat hopen we te ontdekken in een dansworkshop gelardeerd met enkele theologische reflecties. Ervaring met dans is niet nodig. Nieuwsgierigheid naar wat de dans brengen kan wel...
Dr. Riëtte Beurmanjer is theologe met specialisatie dans. Met theologe en counselor Judith van der Werf (VPSG) ontwikkelde zij dansworkshops voor vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik.

Workshop 6: Het land verkennen
door Judith van der Werf en Mirjam Visser-Fuchs
De weg door de woestijn is een weg van onderdrukking naar bevrijding, leren om op eigen benen te staan, van verbinding maken en een gemeenschap worden. Het is het verhaal van ieder mens.
In de begeleiding van mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt merken we steeds weer hoe waardevol het is om je eigen plek te verkennen. Waar ben jij in dit verhaal? Welke weg heb je al afgelegd en welke vruchten kun je plukken?
Zoals de verspieders het land verkennen en met grote druiven terugkomen. En dan gebeurt het dat de angst het weer overneemt, want er wonen reuzen die het land onbewoonbaar maken. Precies deze beweging tussen twee polen, tussen leven en overleven, tussen rots en water, tussen bitter en zoet trekt zich door de verhalen van eenieder van ons.
Waar sta ik op dit moment? Wat helpt om die twee polen met elkaar in verbinding te brengen en daardoor stappen naar heelwording te zetten? Een verkenning met hoofd, hart en beweging.
Beiden zijn levensbeschouwelijk counselor bij Stichting VPSG, advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving.

Praktische informatie
Datum: dinsdag 29 oktober 2019
Tijd: 13.30 - 17.00 uur
Locatie: PThU, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Kosten: € 10 per persoon. Studenten en minima betalen € 5 per persoon. Dit bedrag moet ter plaatse per pin worden voldaan.

Voor aanmelden gebruik het aanmeldformulier

Voor deze dag wordt samengewerkt tussen PThU (Protestantse Theologische Universiteit), SMPR (Meldpunt seksueel misbruik in de kerk) en stichting VPSG (advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving)