Wanneer en waar: dinsdag 11 februari 2020, Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, 2011 VH Haarlem, van 12.30 – 17.00 uur
Wat: jubileum VPSG en afscheid VPSG-counselor Judith van der Werf

In 2020 bestaat de VPSG 35 jaar en we organiseren een middag die in het teken staat van "oogsten". Een middag met verdieping (terugkijken en vooruitzien), een blik op wat er gedaan wordt binnen de VPSG muren en ook met het afscheid van Judith van der Werf. Zij werkte 5 jaar als counselor bij de VPSG en is met pensioen gegaan. Aan het eind van de middag kunt u haar persoonlijk gedag zeggen.

Al 35 jaar is de slogan van de VPSG "Praat erover!"
Er is veel veranderd vanaf het begin in 1985, toen onze voorgangsters nog hoorden "dat zoiets bij ons niet voorkomt" naar nu een veel groter bewustzijn van de problematiek van seksueel geweld. Denk #MeToo. Toch blijft praten én luisteren nog steeds een belangrijk advies.
Deze middag biedt overzicht en inzicht in de problematiek van seksueel misbruik en zingeving.

Programma:
12.30 inloop
13.00 start programma, welkom en lezing door prof. dr. Heleen Zordrager, hoogleraar systematische theologie en genderstudies, Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam: 35 jaar spreken over seksueel geweld en godsdienst, waar zijn we nu?
13.45 pauze
14.15 workshops
15.45 afsluiting
- 17.00 ontmoeting en gelegenheid afscheid te nemen van Judith van der Werf

Workshops:
1.Stem vinden
"Stem vinden" is een groepsaanbod van de stichting VPSG. Het combineert klank geven en stil worden, aandacht en aankomen in je lichaam, meditatie en beweging, zang en spiritualiteit.
We proeven telkens een woord uit het Latifa of levensgebed, zoals bestaan, verlangen, loslaten, vertrouwen. Je onderzoekt wat het jou brengt, de groep ondersteunt daarbij.
In deze workshop proberen we om iets te beleven van wat 'Stem vinden' kan doen.
We zingen, we bewegen, we worden stil.
Begeleiding: Catrien Posthumus Meyjes, cantrix en coach De Stroom en Judith van der Werf, tot voor kort counselor bij de VPSG.

2.Een dans van krom en recht...
Centraal staat het verhaal van een kromgebogen vrouw die, door Jezus gezien en aangesproken, zich opricht..... Met eenvoudige dansoefeningen leven we ons daarin in om te ontdekken wat het ons zeggen wil. Wanneer krommen wij ons? Wat helpt ons ons op te richten? Welke rol speelt onze spiritualiteit, ons geloof daarin?
Om mee te doen is geen danservaring nodig. Als begeleider schep ik een veilige sfeer en geef heldere aanwijzingen om tot dansen te komen. Deze workshop is een voorbeeld van hoe de afgelopen jaren lichaamswerk een plaats heeft gekregen in de VPSG. Begeleiding: Riëtte Beurmanjer, theologe en dansdocente; zij ontwikkelde met Judith van der Werf onder andere dansworkshops met als thema 'Lief Lijf' en 'God en ik....?'

3. Workshop (on)breekbaar
(on)breekbaar, de kunst van kwetsbaarheid en kracht is een community art project dat in 2013 is ontstaan in de samenwerking tussen VPSG en beeldend kunstenaar, trainer en coach Jeannette Claessen. Inmiddels is (on)breekbaar een zelfstandig project.
De afgelopen jaren is er een speciaal programma voor vrouwen met geweldservaringen in hun jeugd ontwikkeld, waarin beeldend werken centraal staat.
In deze workshop willen we u laten ervaren wat (on)breekbaar is en doet. We gaan praktisch aan de slag met een creatieve opdracht en we staan stil bij de methodiek die in dit project wordt gebruikt en de effecten daarvan voor de deelneemsters.
Begeleiding: Jeannette Claessen, www.onbreekbaar.com, www.comunicarte.nl

4. Aan de slag met het werkschrift 'Ik ga door'
Ter gelegenheid van het jubileumjaar ontwikkelt de VPSG onder de titel 'Ik ga door' een aantal werkschriften. Met deze werkschriften kunnen slachtoffers van seksueel misbruik op een laagdrempelige manier al schrijvenderwijs zoeken naar helpende perspectieven. Die schriften kunnen onderdeel zijn van een begeleidingstraject, maar dat hoeft niet. Het kan ook een eerste stap zijn op weg naar hulp. In deze workshop laat Marjoleine Vosselman u kennismaken met de werkschriften. We doen dit door zelf actief aan de slag te gaan met een van de schrijfoefeningen uit het eerste werkschrift en op die manier te ervaren hoe dat betekenisvol kan zijn.
Marjoleine Vosselman is psychologe en auteur. Zij was van mei 2017 tot mei 2019 levensbeschouwelijk counselor bij Stichting VPSG.

5. 35 jaar VPSG, terugkijken en vooruitzien
Toen vrouwen in de jaren 80 om de tafel zaten en elkaar levensverhalen vertelden bleken velen ervaring te hebben met grensoverschrijdend gedrag door bekenden; meest vaders, opa's of bekenden van de familie. Wat bewoog de vrouwen van het eerste uur zich te gaan inzetten om het stilzwijgen te doorbreken? Wat voor problemen kwamen zij tegen? Wat zien zij als geslaagd en waar moeten nog stappen worden gezet. Een gesprek met initiatiefneemsters en werkers van de VPSG over de geschiedenis en de uitdagingen voor de toekomst.

6. Trauma Sensitieve Yoga
Deze workshop is bedoeld om een idee te geven wat Trauma Sensitieve Yoga (TSY) is. Naast feitelijke informatie krijgt u ook de gelegenheid om deze zachte manier van yoga zelf uit te proberen. De oefeningen worden zittend op een stoel gedaan. Speciale kleding of yoga ervaring is niet nodig.
Na afloop is er de gelegenheid om vragen te stellen.
Kitty Steenvoort is Yogadocent en oprichter van Yogastudio Naar Zee, www.naarzeeyoga.nl en begeleidt de Yogagroep van de VPSG

Praktisch:
U kunt zich opgeven voor deze middag via een mail aan info@vpsg.nl of telefonisch op dinsdag en woensdag van 10 – 16 uur via 023-5328222. Graag opgeven voor 3 februari.
Graag vernemen wij dan ook uw eerste en tweede keuze van workshop.
Deze middag is een verjaardagscadeau van de VPSG uit dankbaarheid voor alle steun ontvangen door de jaren heen. Als u de VPSG een cadeau wilt geven: er staat een rood hart bij de entree, want al uw gaven zijn meer dan welkom!

WELKOM!

BijlageGrootte
PDF-pictogram Flyer 11 februari jubileum VPSG.pdf195.4 KB