De Protestantse Theologische Universiteit (PThU), Stichting VPSG- advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld en zingeving en SMPR- meldpunt seksueel misbruik in de kerk, organiseren op 26 november 2018 een themamiddag over vergeving na seksueel misbruik. Voor: pastores, geestelijk verzorgers, studenten en docenten van opleidingen theologie en pastorale begeleiding, ervaringsdeskundigen en overige belangstellenden.

Locatie: PThU Amsterdam (Boelelaan 1105), vleugel E, 1e verdieping Tijd: 13:30 – 17:30

Met lezingen en workshops

Voor meer informatie: zie de folder

Opgeven bij Marie Hansen:  m.c.hansen@pthu.nl