Het door ons ontwikkelde werkschrift Ik ga door – werken aan zingeving na seksueel misbruik is bedoeld voor iedereen die meer grip wil krijgen op zingeving na seksueel misbruik, in het bijzonder op de omgang met schaamte en schuld. Het werkschrift kan gebruikt worden voor een individueel traject of in een begeleidingstraject met een hulpverlener zoals een counselor, therapeut of geestelijk verzorger.

Als je een misbruikverleden hebt, kun je verstrikt raken, gevangen zelfs, in nare overtuigingen over jezelf en in herinneringen of moeilijke emoties. De oefeningen in dit schrift kunnen helpen om daar lucht in te blazen, om begrip en mildheid te krijgen voor alles wat je ervaart en wat meer leefruimte te krijgen. In onze individuele begeleidingstrajecten en in ons groepswerk hebben wij in de afgelopen 35 jaar veel ervaring opgedaan en werkvormen ontwikkeld die behulpzaam bleken voor mensen.

Wilt u het werkschrift gebruiken in een traject voor uzelf of met een begeleider? Wilt u vanuit uw professionele rol als hulpverlener of begeleider van mensen met een geschiedenis van seksueel misbruik meer weten over hoe je het werkschrift kunt inzetten? We organiseren bijeenkomsten voor lotgenoten en bijeenkomsten voor professionals.

Via info@vpsg.nl kunt u zich hiervoor opgeven of een los werkschrift bestellen voor €12,- incl. portokosten. Kijkt u voor een voorbeeldoefening uit het werkschrift hier.

Auteur van het werkschrift is Marjoleine Vosselman, psychologe en auteur. Zij was van mei 2017 tot mei 2019 levensbeschouwelijk counselor bij Stichting VPSG.

 Training Samen over de drempel.

Overweeg je om aan de slag te gaan met het werkschrift Schaamte en Schuld maar vind je het moeilijk om de eerste stap te zetten? Of aarzel je omdat je bang bent dat het werkschrift teveel overhoop gaat halen en wil je het eerst eens voorzichtig proberen? Het kan ook zijn dat je graag zou willen kennismaken met counselors die je hierbij kunnen begeleiden. Of dat je de eerste stappen wilt zetten met een groep mensen die voor dezelfde uitdaging staan. We organiseren een startbijeenkomst op:
Woensdag 6 april 2022, 10.00 – 14.30 uur inclusief lunch
in het Graalhuis, Nieuwegracht 51, 3512 LE te Utrecht

Onder begeleiding van psychologe en auteur van het werkschrift Marjoleine Vosselman en een van de counselors van de VPSG ga je een start maken met het werken in het schrift door in groepsverband een eerste opdracht te maken. Je ervaart hoe je met het schrift kunt werken en krijgt ondersteuning bij wat je daarin tegen komt. Aan het eind van de bijeenkomst heb je de eerste pagina's in het werkschrift beschreven en weet je of het bij je past. Je kunt er dan voor kiezen om ofwel zelfstandig verder te gaan of om afspraken te maken voor individuele begeleiding.
Wil je graag meedoen? Meld je dan uiterlijk 2 weken voor aanvang aan via info@vpsg.nl
Kosten: € 30 , € 50 of € 70 naar draagkracht, inclusief lunch en werkschrift. (Als kosten een bezwaar zijn, neem contact op via info@vpsg.nl)
Van harte welkom!

Alle informatie: download

Handreiking Werken met het werkschrift voor professionals. Gratis download.

Het begeleiden van mensen met een geschiedenis van seksueel misbruik is voor professionals een uitdaging. Sommigen ervaren terughoudendheid om aan een dergelijk traject te beginnen, omdat ook voor hen het samen zoeken naar zin na een traumatisch verleden een ongewis traject is. Zij vragen zich misschien af wat zij tegen zullen komen op dit pad en hoe zij tot steun kunnen zijn. Wat vraagt deze begeleiding van een professional?
Graag delen wij vanuit de VPSG onze expertise. Om deze reden hebben wij een handreiking geschreven voor professionals. Deze handreiking is hier gratis te downloaden.

Trainingsaanbod
Daarnaast hebben wij een eendaagse training Professioneel begeleiden met behulp van het Werkschrift Schaamte en Schuld uit de reeks Ik ga door. Werken aan zingeving na seksueel misbruik

Wil je vanuit jouw professionele rol als hulpverlener of begeleider van mensen met een geschiedenis van seksueel misbruik meer weten over hoe je het werkschrift kunt inzetten? Of wil je meer informatie over de achterliggende theorieën en inzichten die we neergezet hebben in ons handreiking bij het Werkschrift? Kom dan naar een van onze trainingsbijeenkomsten:

Trainingsbijeenkomsten:
Woensdag 23 februari 2022 van 10.00 – 16.30 uur, inclusief lunch
of
Woensdag 16 maart 2022, 10.00 – 16.30 uur, inclusief lunch
in het Graalhuis, Nieuwegracht 51, 3512 LE te Utrecht

Door: psychologe en auteur van het werkschrift Marjoleine Vosselman en een van de counselors van de VPSG.

Op het programma staan de volgende thema's:
Achtergronden bij het werkschrift: theorie, inzichten en ervaringen.
Ervaringsgericht leren hoe het is om met het werkschrift te werken door zelf een oefening te doen.
Bespreken van uitdagingen voor de begeleiding: kansen en valkuilen.

Wil je graag deelnemen? Meld je dan uiterlijk 2 weken voor aanvang aan via info@vpsg.nl
Kosten: € 95 inclusief lunch, papieren werkschrift en digitale handreiking

 Alle informatie in download