Deze preek werd gehouden in een prekencyclus van vier over het thema Mijn lijf, mijn lust & mijn leven.
ds Jeannette Deenik-Moolhuizen leidde de viering en hield de preek De ontsporing Van Amnon.