Overzicht van nuttige links met meer informatie over seksueel geweld, godsdienst en zingevingsvragen.

www.seksueelgeweld.info

Een website van Movisie over beleid, feiten en cijfers, interventies, organisaties, signaleren, hulpverlening en literatuur rond seksueel geweld.
Hulporganisaties zijn makkelijk per provincie te vinden.

www.seksueelgeweld.nl

Een website voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen. Doelstelling van de site is het toegankelijker maken van hulp en lotgenotencontact. De website wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers.

www.huiselijkgeweld.nl

Het Netwerk Huiselijk Geweld (NHG) is opgezet als verzamelpunt van informatie. Het Netwerk probeert alle gegevens, die over het onderwerp huiselijk geweld voorhanden zijn te bundelen. Het Netwerk wordt hiermee een loket waar publiek en beroepsgroepen terecht kunnen voor informatie.

www. slachtofferwijzer.nl

Hulp voor slachtoffers van o.a seksueel geweld. Met algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties

www.movisie.nl

Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling

www.carlarus.nl

Psychiater-psychotherapeut/traumatoloog Carla Rus schrijft over verschillend soortige oorlogen en liefdes. Artikelen over seksueel/huiselijk geweld zijn te vinden in de rubriek "over oorlogen en foute liefde achter de voordeur".

www.komopverhaalmet mariekevandenhouten.nl

Biografisch coach Marieke van den Houten: 'Met creatieve werkvormen bronnen van levenskracht en levensvreugde (her)vinden, aan de hand van jouw levensverhaal.'

www.hulplijnseksueelmisbruik.nl

Hulplijn voor jongeren en volwassenen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik of seksueel geweld. Zowel seksueel geweld dat in de jeugd heeft plaatsgevonden als geweld dat kortgeleden heeft plaatsgevonden. Verwijzing naar hulporganisatie die het beste past.

www.traumahulp.com

Centrum Psychotrauma Hulpverlening in Dronten, gespecialiseerd in hulpverlening aan slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld

www.smpr.nl

Interkerkelijk samenwerkingsverband SMPR tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties

www.onderzoekrk.nl

Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms Katholieke Kerk

www.klokk.nl

Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik. Samenwerkingsverband van groepen en individuen die slachtoffer geworden zijn van seksueel, fysiek en psychisch misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in Nederland

www.vpkk.nl

Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik. Lotgenotencontact en hulpverlening voor vrouwen die misbruikt zijn door geestelijken.

http://www.youtube.com/watch?v=9zLx6S-3TWs

Wees moedig is een voorstelling over seksueel misbruik in de kerk. In deze trailer ziet u een stukje uit de voorstelling. Ook is een verslag van een voorstelling in Emmeloord te zien met een gesprek met de acteurs via deze link: http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/80066/toneelstuk-over-seksueel-geweld

www.gmdmeldpunt.nl

Meldpunt seksuele intimidatie / misbruik binnen pastorale c.q. kerkelijke relaties van de Christelijk Gereformeerde Kerk, Nederlands Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt

www.freewebs.com/sigridzomer/

Seksueel misbruik door een pastor of dominee

www.faithtrustinstitute.org (engelstalige website)

FaithTrust Institute is een interkerkelijke educatieve bron voor vraagstukken over seksueel en huiselijk geweld.

www.slachtofferhulp.nl

Buro Slachtofferhulp Nederland is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen en rechten van slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken.

www.revief.nl

Lotgenotencontact voor mensen die in hun kindertijd seksueel misbruikt zijn.

www.LotgenotenSeksueelGeweld.nl

Beschermd lotgenotencontact op een besloten forum en chat. Uitgebreide informatie voor lotgenoten en partners m/v. (1/3 van de leden zijn man)

https://nl.vpnmentor.com/blog/de-gids-voor-online-veiligheid-voor-vrouwen/
Een handleiding over de online veiligheid van vrouwen. Het is geschreven door vrouwen voor vrouwen en biedt vrouwen de mogelijkheid om zichzelf online te beschermen.

www.gemeenschappelijkegrond.nl

Vanuit eigen ervaring is Irene van Ooijen blogs gaan schrijven over seksueel geweld en wat ze tegenkomt in haar dagelijks leven. Zelf heeft zij enkele jaren geleden een klacht ingediend binnen een kerkelijke organisatie vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag door een voorganger. Haar ervaringen met die moeizame klachtenprocedure probeert ze nu om te zetten in oplossingsgerichte acties. Ze plaatst regelmatig blogs op haar website. Haar doel met deze blogs is het bespreekbaar maken van verborgen pijn en het zoeken naar verbinding tussen de partijen die betrokken zijn bij de verwerking van seksueel geweld.