pas toen
ik wist
dat ik geborgen zat
in een cocon van
christelijke moraal
was de tijd rijp

pas toen
kon ik
uitbreken en
als een vlinder
de windsels achterlaten
en mijn eigen weg gaan

pas toen
want alles heeft
haar eigen tijd
onder de zon

Janny Koops